GARANTİ & İADE KOŞULLARI

Garanti Koşulları 
     * Sanal mağazamızda satışa sunulan tüm ürünler firmamız garantisindedir. 

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar : 
     Aşağıdaki durumlarda, mal veya ürüne garanti şartları uygulanmayacaktır. Bu hallerde üretici-ithalatçı-distribütör firmanın yetkili teknik servislerinin verecekleri rapor doğrultusunda, ürün tamamen veya kısmen garanti kapsamı dışında kalabilir. 
     * Ürünün, üretici firmanın ve kullanım kılavuzunda belirtildiği veya önerdiği şekilde kullanılmadığının anlaşılması, müşterinin ihmali, yanlış ve amaç dışı kullanımdan kaynaklanan tüm arızalar. 
     * Ürünlerin amaçlarına aykırı olarak, normal çalışma ortamlarından ve/veya çalışma sürelerinden farklı olarak kullanılması; 
     * Yüksek veya düşük voltaj, elektrik tesisatı; uygun olmayan aksesuar ve diğer çalışma koşulları. 
     * Üretici tarafından tavsiye edilmeyen parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar. 
     * Yetkili servislerin ve yetkili elemanların dışında ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar. 
     * Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin, kapak, ayna yüzey, koruyucu katmanları, ön panel ) bozulması, kırılması veya çizilmesi. 
     * Nakliye sırasında, kaza ve doğal afetlerden dolayı meydana gelebilecek hasar ve arızalar.  
Ürün Garantisi 
     1- Garanti süresi malın ( sarf malzemeleri hariç ) tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve aksi belirtilmediği sürece en az bir yıldır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
      2- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, ya da satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar.
     3- Satıcı, Malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
     4- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçı veya imalatçı firma tarafindan düzenlenen raporla belirlenir. 
     5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;         

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,         
b) Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması,         
c) Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, bu durumlarda, tüketici Malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 
Arızalı ürünlerde izlenecek yol:
      Aldığınız ürün ilk aldığınızda arızalı ise (İlk 7 Günlük Alışverişlerde) Firmamıza ulaştırdığınızda size yapılacak kontrolden sonra yenisi verilecektir. 
      *Değiştirilecek ürünün herhangi aksesuarı veya ambalajı eksik olmaması gerekmektedir. Eksik ambalaj veya Aksesuar durumunda Ürünün ithalatçı firma tarafından servis vermesi gerekmektedir.
     Bursa Dışındaki Müşterilerimizin Arıza durumunda izlemesi gereken yol :
    Normal iade prosedürlerimiz aynen geçerli olmaktadır. Fakat Müşterilerimize tavsiyemiz teknik servisimizi arayarak ürünün sorununun yazılım veya kendi donanımları ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmalarıdır. Arızalı olduğuna karar verilen ürünleri en kısa sürede firmamıza kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. (Kargo Ödemeleri Müşterilerimiz tarafından yapılacaktır.)
     Garanti süresi içinde arızalanan ürünler için izlenecek yol :
     Ürün firmamıza güvenli bir ambalaj ile ulaştırılacak ve Teknik servisteki arkadaşlarımıza teslim edilecektir. Teknik servisimize bırakılan ürünler İlgili ithalatçı firmaya veya Yetkili teknik servise firmamız tarafından ulaştırılacaktır. Bu prosedür yaklaşık 7-15 gün arasında gerçekleşmektedir fakat azami servis süresi yasalar ile 30 iş günü olarak belirlenmiştir. 

     İade prosedürü,          Ürün size ulaştığı anda başlar. Firmamızın sevkiyat koşullarında belirttiği şekilde size ulaşacak olan ürünü teslim almadan önce kesinlikle kontrol ediniz... 
     1) Online yapılan işlemlerde ürün bedeli iadesi yapılırken Kredi Kartı Komisyonu kesilerek, iade talebini takiben 3 iş günü içerisinde ürün bedeli iade edilir.
     2) Ürünü teslim aldıktan sonra iade etme veya değiştirme süreniz, fatura tarihinden itibaren 7 ( yedi ) gündür. Sevkiyatta geçen süre ,makbuz ibrazı ile kabul edilir.
    3) İade alınacak veya değiştirilecek ürünün, GARANTİ KOŞULLARI bölümündeki şartlara tamamen uyması gerekmektedir.
    4) Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybını tazminle yükümlüdür.Kartuşların ve Tonerlerin bantı açılmış,üzerindeki ambalajlar sökülmüş ise ürün iadesinde bu bedel düşülerek ücret iadesi yapılır.
    5) Teslim aldığınız ürünün iade süresi dolana kadar, ürünün ticari değerinden kayıba uğramaması için ambalajını saklamanız gerekmektedir. 
    6) Müşterinin ürünü iade etmesi halinde, iade edilen ürün firmamıza ulaştığı andan itibaren üç (3) gün içerisinde ürün bedeli müşterinin istediği şekilde iade edilir.